Opoczno Amaro

Az Opoczno Amaro burkolat egy modern ?s eleg?ns megjelen?s? burkol?anyag, amely sz?mos belt?ri t?rhez passzol. Az Amaro burkolat egyedis?ge abban rejlik, hogy a term?szetes k? megjelen?s?t ?s text?r?j?t ut?nozza, azonban a burkolat anyaga val?j?ban ker?mia. Ez az anyagkombin?ci? egy kiv?l? min?s?g? ?s tart?s burkolatot eredm?nyez. Az Opoczno Amaro burkolat sz?nei v?ltozatosak ?s a term?szetes k? sz?neit imit?lj?k. Az opci?k k?z?tt megtal?lhat? a vil?gos, homoksz?n? Amaro Sable, a s?t?tebb, barn?s sz?n? Amaro Mocha ?s a hideg, sz?rk?s t?nus? Amaro Grey. Az Amaro burkolat sz?nei egyszerre hivalkod?ak ?s eleg?nsak, ?gy k?nnyen illeszthet?k a k?l?nb?z? st?lus? belt?ri terekbe. Az Opoczno Amaro burkolat text?r?ja a term?szetes k?re eml?keztet. A burkol?lapokon olyan r?szletek vannak, amelyek megjelen?tik a k? reped?seit, ?lek ?s z?r?d?sokat. A text?ra az anyagon kereszt?l val?di harm?ni?t teremt a burkol?anyag ?s a term?szet k?z?tt, mik?zben a burkolat el?nyeit k?n?lja. Az Opoczno Amaro burkolat anyaga nagyon strapab?r? ?s ellen?ll?. A ker?mi?b?l k?sz?lt burkol?lapok nagyon j?l b?rj?k a nedvess?get, a s?lyt ?s a szennyez?d?seket. Az Amaro burkolat anyag?nak k?sz?nhet?en nem csak k?nnyen tiszt?that?, hanem tart?s ?s id?t?ll? is. Az anyag j?l b?rja a h?m?rs?kletingadoz?sokat is, ?gy a burkol?lapokat b?tran haszn?lhatjuk a lak?s b?rmely pontj?n. Az Opoczno Amaro burkolat telep?t?se egyszer? ?s gyors. A burkol?lapok k?nnyen v?ghat?k ?s illeszthet?k, ?gy a telep?t?si folyamat egyszer? ?s gyors. Az anyag felk?sz?t?se ?s telep?t?se ut?n egyenletes fel?letet biztos?t, amelyen a k?l?nb?z? berendez?si t?rgyak ?s dekor?ci?k j?l mutatnak majd. Az Opoczno Amaro burkolat ?ra k?zepes kateg?ri?ba tartozik. A burkolat ?ra az anyag min?s?g?hez k?pest elfogadhat? ?s megalapozott. Az Amaro burkolat ?r-?rt?k ar?nya kiv?l?, ?s meg?ri a befektet?st a konyha ?s egy?b helyis?gekbe.